Mezinárodní setkání mládeže (zimní parkourové soustředění)

23. 02. 16:00 - 28. 02. 09:00 Nová Ves ev. č. 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, Česká Republika

Mezinárodní setkání mládeže (zimní parkourové soustředění)

Parkour jako základ vzdělání

logo_iy

Rozpohybujme společnost Parkour jako kulturní impuls ke společnému dění „Můžu se přidat?“

Pojďme společně překonávat nejen překážky v rámci Parkouru, ale i napříč společnosti! Projektem docílíme k otevření debaty o dílčích liniích, které vedou k rozdělení společnosti. Téma chceme kompaktně zpracovat na základě interaktivních myšlenkových map.

Celý tematický blok je rozdělen do 4 fází:

  1. Co je příčinou rozdělení? – Mládeži poskytneme input k zamyšlení nad situacemi a zkušenostmi, které v životě zažili a hodnotí spíše negativně. (Př. neznalost jazyků, jiná kultura, jiné koníčky, jiný denní režim, a jiné další aspekty).
  2. Kde vidím rozdělení nejvíce? – Na základě jejich zkušenosti se budeme bavit o konkrétních místech, kde se s výše uvedenou zkušenosti setkali. Jako návrh bude mít mládež vyobrazený graf, kde mohou přispět svou zkušenosti. (Př. rodina, spolek, škola, přátelství, EU, a jiné další prostory)
  3. Co posílí soudržnost? – Když jsem si řekli co je příčina a kde jsem se s ní setkali je na čase zabývat se pozitivním vývojem. Chceme se zaměřit spíše na schopnosti a dovednosti. (Př. tolerance, otevřenost, nápomocnost, a jiné další charakteristické vlastnosti). Tyto dovednosti velmi úzce souvisí i s parkourem, takže zde vidíme obrovské propojení teorie s praxí, což je u mládeže velmi důležité. Rozvíjet a posouvat své hranice napříč svou komfortní zónu a stereotypní modely svého chování a reakcí.
  4. Čím chci přispět k lepší soudržnosti? – Mládež bude mít na výběr z příkladových kritérií (př. Navazování kontaktu, další účast na obdobném projektu, více naslouchat ostatním, a jiné). Každý z těchto počinů má svou kolonku, poslední kolonka je pro jiné – tedy konkrétní nápady účastníku a účastnic. Budeme se snažit navést mládež na aktivní účast na rozvoji budoucnosti. Aby se zamysleli nad tím, jak tráví volný čas a čím mohou oni sami již tak mladí přispět.Celým konceptem chceme mládeži poskytnout vzdělání nad rámec školního systému. Otevřeme debatu polarizace a zastavíme se nad analýzou a návrhem strategie pro lepší společenskou soudružnost. Využití parkouru jako prostředku dostat se mezi mládež a pozitivně ovlivnit jejich myšlení. Parkour j stejně živý jako mládež mezi námi, je potřeba si jí všímat a vnímat ji. Po čem touží a jakým směrem se vyvíjí a kde jinde se to dá pozorovat, když ne na ulicích? V rámci workshopu Parkour se vydáme i do města Frýdlant nad Ostravicí, kde budeme mít příležitost být součástí místních obyvatel a komunity. Tam si nás lidé všimnout, tam bude projeven zájem o soudružnost a rozvoj. Ukázat malému městečku, co vše je možné a jaký přístup je k tomu zapotřebí. Bude to tzv. Flow, jak se v parkouru užívá, bude to pohyb kupředu, pozitivní myšlení a otevření možností.Toto setkání je důležitým inputem pro další spolupráci a další rozvoj. Je to jen počátek toho, co vše se může dít. Jak moc se mohou společnosti propojit a otevřít jedna druhé.Pojďme společně oživit malé zapomenuté městečko a dát tak příležitost místním poznat jaký má potenciál. Aby odpověď na otázku: „Můžu se přidat?“ byla jednoznačně vždy „ano!“.

 

PŘIHLÁSIT SE

"

Kontakt

  • U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 Praha 7

  • info@capk.cz

  • www.capk.cz