Platba_III

Licence III. třídy ČAPk

Informace k platbám

Platbu je potřeba provést na číslo účtu

.....

platbu je taktéž možné provést qr kódem