Prague Parkour PK1

Logo Prague Parkour PK1

Prvopočátky klubu sahají do roku 2011. Název PK1 byl ustanoven zkratkou pro evidenci zájmového kroužku v roce 2014. Oficiální název je Prague Parkour PK1, z. s. Klub působí v Praze 4, v Praze 9 - Střížkov a v Praze 9 - Satalice.

Web: www.pk1.cz