Dotační program COVID-Sport

Banner Covid Sport

Národní sportovní agentura (NSA) vyhlásila dotační program na podporu činnosti spolků. Tímto programem chce pomocí spolkům s náklady, které vznikly během koronavirové celostátní karantény v měsíci březnu, dubnu a květnu.

Celkem program pokrývá tři oblasti.

 • A. Provoz sportovních zařízení – PRO PROVOZOVATELE sportovních zařízení
  “Podpora je určena pro sportovní organizaci provozující sportovní zařízení dle bodu 1.3, která je postižena negativními dopady v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a mimořádných opatření spočívajícími v nutnosti uzavření či omezení sportovního zařízení, přičemž s provozováním daného sportovního zařízení souvisejí fixní náklady, které musí provozovatel hradit bez ohledu na skutečnost, že je sportovní zařízení zcela či zčásti uzavřené.”
  př.: Platila vaše organizace zálohy na elektřinu, náklady spojené s ostrahou objektu?
 • B. Organizace sportovních akcí – PRO ORGANIZÁTORY A SPOLUORGANIZÁTORY sportovních akcí.
  “Podpora je určena pro sportovní organizaci organizující či spolu-organizující sportovní akci dle bodu 1.4, která je postižena negativními dopady nouzového stavu a mimořádných opatření spočívajícími v nutnosti zrušit, odložit či omezit sportovní akci, přičemž na konání dané akce byly sportovní organizací marně vynaloženy nutné náklady, které nelze využít pro odloženou, omezenou či jinou akci v budoucnu.”
  př.: Měli jste vyrobené ceny, diplomy a další náklady spojené s akcí, kterou jste nemohli pořádat?
 • C. Nájem sportovních akcí
  “Podpora je určena pro sportovní organizaci, která musela uhradit nájemné za užívání sportovního zařízení dle bodu 1.3 i za dobu, kdy nebylo možné v důsledku vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření dané sportovní zařízení zcela či zčásti využívat ke sportovní činnosti.”

Podmínky si, prosíme, prostudujte na stránkách Národní sportovní agentury.

Žádost je nutné podat do 31. 8. 2020.

" , , , , , , , ,

Žádné komentáře
Napište komentář

Žádné komentáře

Kontakt

 • U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 Praha 7

 • info@capk.cz

 • www.capk.cz