Heartcore Film Contest

Heartcore Film Contest

Heartcore Film Contest je prvním českým online festivalem parkourových videí. Soutěžící musí vytvořit video splňující zadání příslušných kategorií, to pak nahrát na YouTube, či jinou mediální platformu, a odkaz poslat na adresu pauliedarks@gmail.com nejpozději do 30. 11. 2020. Přihlášená videa nesmí být starší než z roku 2019, preferujeme však spíše novější projekty vytvořené přímo pro festival.

Heartcore Film Contest is an online film festival of parkour movies. The contestants have to make video or photography regarding the rules of following categories, upload it to YouTube or any other media platform providing high quality stream and send the link to pauliedarks@gmail.com no later than 30th November 2020. Your submitted videos should be also created at least in 2019, though we prefer more actual projects created specifically for the festival.

Téma/Theme
Téma letošního ročníku je Odlišný svět. Veškerá soutěžní videa či fotografie by měla s tímto tématem pracovat.
Uchopení a zpracování tématu je volné.

This year’s festival theme is a Different world. Each video or photography submitted should work with this theme.
The way of grasping and processing the theme is open.

Soutěžní kategorie/Contest categories

1. Nature

V první kategorii soutěžící musí vytvořit video v přírodním prostředí mimo město (les, skály, aj.). Povolená délka videí je v rozpětí 2 – 5 minut.

In the first category, the contestants have to create the video only in the natural environment (forest, rocks, etc.) The maximum allowed length is 2 – 5 minutes.

Inspiration: Return to the Joy: Parkour in Nature

2. Spot

Ve druhé kategorii mají soutěžící za úkol vytvořit video pouze z jednoho spotu. Z videa by mělo být patrné, co přesně je spotem.
Tato lokace by měla ve videu figurovat po celou dobu. Povolená délka soutěžních videí je v rozpětí 2 – 5 minut.

In the second category, the contestants have to create videos from one spot only. It should be clear from the video what is the spot.
The video should depict only movements done in this spot. The maximum allowed length is 2 – 5 minutes.

InspirationFlow The Spot #2: The Rail

3. One run

Ve třetí kategorii je cílem vytvořit akční sekvenci s dojmem, že je natočená na jeden záběr. Povolená délka videí je v rozpětí 1.30 – 3 minut.

In the third category, contestants have to create an action sequence with the illusion it was shot on one take. The maximum allowed length is 1.30 – 3 minutes.

InspirationRooftop Escape POV

4. Photography

V poslední kategorii se soutěží o vytvoření nejpůsobivější série parkourových fotek, které spolu nějakým způsobem souvisí. Úprava není omezena.
Počet fotografií v sérii je omezen na 4 – 15 fotografií.

In the last category, contestants have to create the most impressive series of parkour photos that are somehow related to each other. Editing is not limited.
Limit is 4 – 15 photographies per contestant.

InspirationCarhartt WIP (page 20-37)

Sponzoři/Sponsors

Festival podporován předními světovými i českými parkourovými značkami.

The festival is supported by the most known parkour brands in the world.

 

A to Wherever

 

atowherever

 

Farang

 

farang large

 

Storror

storror box

Ampisound

 

ampi

 

The Motus Projects

 

motus

 

In Motion Academy

 

IMA

 

Pořadatel Heartcore, z. s. uvítá další sponzory, kteří by poskytli věcné i peněžní ceny. Pokud máte zájem festival podpořit, kontaktujte spolek Heartcore na tomto odkazu.

The organizer Heartore society is still looking for sponsors who would contribute products or money prizes. If you are interested in supporting the event, contact us here.

 

Potvrzené výhry / Confirmed prizes
Z důvodu flexibility pro vybírání velikostí a barev oblečení není seznam výher definitivní a může být časem pozměněn, pokud nebudou zmíněné produkty skladem. V takovém případě budou výhercům poskytnuty jiné produkty ve stejné cenové výši.

Due to allowing winners to pick the sizes or colours they want, the prize list is not definitive and might be later updated, as the items might be already out of stock. In that case, we will provide you with different prizes in the same price range.

 

Nature

1. A to Wherever premium tee + Farang BumBag + In Motion Academy 90 days pass + Motus Reaper or SD Tee

2. A to Wherever accessory + Farang Essential Beanie + In Motion Academy monthly pass + Motus Dead Cap or 5 Pannel

3. Farang Essential Pinset + Simplicity Stickers + Motus accessory

 

Spot

1. A to Wherever premium tee + Farang BumBag + In Motion Academy 90 days pass + Motus Reaper or SD Tee

2. A to Wherever accessory + Farang Essential Beanie + In Motion Academy monthly pass + Motus Dead Cap or 5 Pannel

3. Farang Essential Pinset + Simplicity Stickers + Motus accessory

 

One Run

1. A to Wherever premium tee + Farang BumBag + In Motion Academy 90 days pass + Motus Reaper or SD Tee

2. A to Wherever accessory + Farang BumBag + In Motion Academy monthly pass + Motus Dead Cap or 5 Pannel

3. Farang BumBag + Essential Pinset + Simplicity Stickers + Motus accessory

 

Photography

1. Motus SD photobook + Farang BumBag + Essential Beanie + In Motion Academy 90 days pass

2. Motus SD photobook + Farang Essential Beanie + In Motion Academy monthly pass

3. Motus SD photobook + Farang Essential Pinset + Simplicity Stickers

 

Hlavní výhra / Main Prize

Motus Impact Shirt

Infrastructure SS20 Capsule

 


Porotci / Judges

 

Sledujte web / Follow the website 

Heartcore

 

Veškeré dění ohledně festivalu budeme průběžně zveřejňovat na našem Facebooku i Instagramu. Novinky můžete sledovat také pod hashtagem #HCFilmContest.

Updates and everything connected with the festival will be uploaded on our Facebook and Instagram. You can also search for the news under the hashtag #HCFilmContest.

" , , ,

Žádné komentáře
Napište komentář

Žádné komentáře

Kontakt

  • U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 Praha 7

  • info@capk.cz

  • www.capk.cz