Neorganizovaný sport na venkovních sportovištích povolen

Oznámení nařízení

Na základě Usnesení vlády ze dne 20. 11. 2020 č. 1200 přinášíme informace o omezení sportovní činnosti od 23. 11. 2020.

Procházky v parcích a sport v přírodě se nyní rozšířují i na venkovní sportoviště, a to bez využití zázemí vnitřních prostor. Usnesení č. 1200 uvádí počet šesti povolených osob na venkovním sportovišti za těchto podmínek (citujeme):

 • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob, s výjimkou členů domácnosti,
 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 • dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
 • a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Na základě toho poskytujeme Výkladové stanovisko právníka JUDr. Daniela Viduny, LL.M. (Česká unie sportu, z. s.):
“Toto pravidlo je jasně aplikovatelné pro sportování v přírodě a parcích, jelikož se jedná o veřejně přístupná místa. Výkladová komplikace však může nastat v případě venkovních sportovišť, jelikož jejich „veřejná přístupnost“ se bude odvíjet od provozního řádu každého sportoviště. V případě, že venkovní sportoviště není veřejně přístupným prostorem, bylo by možné se domnívat, že onen limit dvou osob pro neveřejná sportoviště neplatí a lze tedy sportovat i ve vyšších počtech. Takový názor však nemá oporu jednak v mediálních výstupech a současně ani v tabulce protiepidemického systému (tzv. PES2), ze kterého lze dovodit, že limit 6 společně sportujících osob platí i pro venkovní sportoviště bez ohledu na jejich „veřejnost“ (viz PES – červená – 4). Dle zkušeností dle minulého usnesení vlády tak lze dovodit, že počet 6 společně sportujících osob se vztahuje i na venkovní sportoviště.”

Závěr:

 • v počtu šesti osob (s výjimkou rodiny) lze sportovat v přírodě, parcích a venkovních sportovištích,
 • u sportovců a cvičících osob zaniká povinnost nošení roušky v době tréninku.

 

" , , , , , , , , , ,

Žádné komentáře
Napište komentář

Žádné komentáře

Kontakt

 • U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 Praha 7

 • info@capk.cz

 • www.capk.cz