Od 5. 10. tréninky v omezeném počtu

Oznámení nařízení

TISKOVÁ ZPRÁVA

Právě dnes vstoupilo v platnost krizové opatření VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, kterým omezuje Vláda ČR od 00.00 hodin dne 5. října 2020 do 18. října 23:59 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaným jako SARS CoV-2 na území České republiky činnost nejen ve sportu a s ním propojených činností.

Jak se dotkne omezení vedených tréninků a IMACoN 2020?

Vedené tréninky jsou brány jako akce. K aktualizaci nařízení od zveřejnění příspěvku na facebookovém účtu ČAPk 1. října nedošlo, tudíž jsou zakázány:

“hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech,”

  • ve vnitřních prostorech je omezen počet osob na 10 (9 sportovců + 1 trenér / 8 sportovců + 1 trenér + 1 asistent)
  • ve vnějších prostorech je omezen počet osob na 20 (19 sportovců + 1 trenér / 18 sportovců + 1 trenér + 1 asistent)

Paralelní trénink vícero skupin v jednom uzavřeném prostoru není možný, a to tedy včetně individuálních lekcí, pokud počet osob překročí stanovené množství 10. Klubům tedy doporučujeme vedení tréninků ve vnějších prostorech a dodržováním dvoumetrových rozestupů parkouristů.

Sportovní soutěže

“sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy (jsou omezené, pozn. autora) tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy”

V harmonogramu ČAPk spadá do období omezení parkourová soutěž IMACoN 2020. S In Motion Academy jsme již o omezení jednali. Soutěž se bude konat bez diváků, s režimovým opatřením a v omezeném počtu osob do 130. Detailní informace o omezení najdete na oficiálních portálech In Motion Academy.

Přečtěte si také Výkladového stanovisko právníka JUDr. Daniela Viduny, LL.M. (Česká unie sportu, z. s.)

" , , , , , , , , , , , ,

Žádné komentáře
Napište komentář

Žádné komentáře

Kontakt

  • U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 Praha 7

  • info@capk.cz

  • www.capk.cz