Parkour Earth podává námitky k žádosti FIGu o zařazení parkouru na olympiádu pod hlavičkou gymnastiky

Parkour Earth

Mezinárodní parkourová asociace Parkour Earth, která zaštiťuje Českou asociaci parkouru, zaslala Mezinárodnímu olympijskému výboru dopis, ve kterém žádá výkonnou radu MOV o zamítnutí jakýchkoli podání FIG (Mezinárodní gymnastické federace), které by zahrnovalo parkour do olympijského programu. Rozhodnutí zaslala k nadcházející schůzi naplánované na 7. prosince.

“Jsme si vědomi, že Parkour [Freerunning / Art Du Deplacement] není v současné době součástí olympijského programu.” Jsme si však vědomi toho, že existuje návrh Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) k projednání o zařazení parkouru do jednání výkonné rady MOV dne 7. prosince 2020, kde má výkonná rada M.O.V. posoudit další záležitosti pro Paříž 2024.

Jsme si vědomi toho, že podobný návrh z Tokia 2020 v roce 2017 Výkonná rada MOV zamítla.

Prosíme o stanovisko MOV, zda tomu tak bylo a žádáme o informace k jakýmkoli následným návrhům ze strany FIG od té doby. Kromě toho, žádáme, pokud může MOV poskytnout podrobnosti o oficiálním postupu pro návrh nových sportů do olympijského programu, zejména, pokud jde o náležitou péči týkající se sporných sportů.

Jak víte, parkour byl uznán jako svrchovaný, odlišný a nezávislý sport sám o sobě, a jako takový jej nelze považovat za disciplínu gymnastiky nebo jakéhokoli jiného sportu. Náš sport proto musí a měl by být zaštítěn mezinárodní komunitou Parkour / Freerunning / Art Du Déplacement prostřednictvím procesu federování našich NGB / národních federací – podle zavedených a uznávaných mezinárodních norem, o zavedeném právu na sebeurčení. Na základě tohoto práva my, nikoli FIG, jako mezinárodní společenství svobodně určujeme náš sportovní, sociální a kulturní rozvoj.

Začlenění Parkour Earth bylo výsledkem jasné a prokazatelné společné jednoty v mezinárodní parkourské komunitě. Parkour Earth, Mezinárodní federace pro parkour / Freerunning / Art Du Déplacement – náš sport, naše komunita, naše kultura, naše identita – je mezinárodní parkourovou federací uznaná národními parkourovými federacemi.

Na žádost vašeho e-mailu ze dne 18. srpna 2017 jsme zahájili komunikaci s FIG a setkali jsme se s nimi v Lausanne v listopadu téhož roku. Dosavadní komunikace s FIG jasně naznačila naše významné a oprávněné obavy. Bohužel zásahy a zneužití našeho sportu FIGem pokračují. Jelikož tato situace dosud nebyla vyřešena, chtěli bychom tímto dopisem formálně požádat MOV, aby odmítl jakékoli podání ze strany FIG, které by zahrnovalo parkour v olympijském programu.

Jak již bylo dříve požadováno, rádi bychom formálně požádali MOV o následující podporu na základě tří klíčových doporučení stanovených v Youth Perceptions of the Olympic Games: Attitudes Towards Action Sports at the YOG and Olympic Games (2016):

  • MOV formálně uznal řídící struktury našeho sportu (Parkour / Freerunning / Art Du Deplacement) a že se naše komunita liší od většiny tradičních sportů (včetně FIG / Gymnastika) a že FIG nepřičinila o rozšíření znalostí a myšlenek parkouru, ale byli jsme to právě my, v našem sportu a komunitě.
  • MOV formálně spolupracuje s mezinárodní parkourovou komunitou prostřednictvím Parkour Earth jako mezinárodní federace (pro náš sport a pro naši komunitu) jako „federace specifická pro akční sport“ (koncept nezapadající do stávajících mezinárodních federací, včetně FIG), a že FIG nerozumí a nerespektují jedinečné kulturní hodnotové systémy a nejsou si vědomi důležitých problémů v našem sportu a komunitě. I když to bude vyžadovat značné úsilí, mentorování a podporu od MOV, aby nám pomohla, náš sport a komunita splní požadavky a předpisy požadované pro olympijské sporty. Cítíme, že tento přístup má nejen nejlepší šanci získat „buy-in“ základních pilířů kultury našeho sportu a komunity, a tedy dlouhodobější udržitelnost našeho sportu a komunity v rámci olympijských her, ale je také v souladu se zavedenou a etickou zásadou solidarity.
  • Jak je uvedeno ve zprávě, očekáváme, že tyto procesy budou složité a politické, ale z tohoto procesu se může mnoho naučit, MOV, náš sport / komunita a širší mezinárodní sportovní komunita pomůže úspěšně začlenit parkour do programu olympijských her..

Proto bychom velmi uvítali další diskusi a/nebo setkání s MOV k projednání formální žádosti o podporu ze strany MOV, na základě tří klíčových doporučení, aby s námi spolupracovala na výše uvedených bodech prostřednictvím Parkour Earth. “

Celé vyjádření v originálu si přečtěte na webu Parkour Earth.

" , , ,

Žádné komentáře
Napište komentář

Žádné komentáře

Kontakt

  • U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 Praha 7

  • info@capk.cz

  • www.capk.cz