Šest už není 20

Oznámení nařízení

EDIT: 14. 10. 10:26 – přidáváme vyjádření Národní sportovní agentury a vyjádření právníka viz níže

O půlnoci ze 13. na 14. října vstupuje v platnost vládní usnesení č. 1021, kterým se upravuje usnesení č. 996 platné dosud.

Ve vztahu ke sportu a k akcím zároveň se mění počet povolených osob na vnějším sportovišti. Na jednom tréninku může být tak maximálně 6 osob.

Podrobně toto rozepsala Národní sportovní agentura v pravidlech.

Dotazy:

 • Otázka: Může trenér trénovat skupinu dětí ve věku 6-18 let, čímž nebude porušovat bod I., 4. https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1–hromadne-akce-1021.pdfzákaz “provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování;”
 • Odpověď právníka: “Vyhláška 74/2005 Sb. se na sportovní činnost nevztahuje. Tato vyhláška je prováděcí ke školskému zákonu, tudíž se žádným způsobem nemůže dotknout spolkové sportovní činnosti. Formulace v usnesení vlády nebyla vhodná, neboť užití slova „obdobné” je v tomto kontextu značně matoucí.” 

 

 • Otázka: Může trénovat na vnějším sportovišti více šestičlenných skupin?
  • Stejně jako v předešlém usnesení, i zde zůstala poznámka (citujeme usnesení č. 1021): “přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry;”
 • Odpověď právníka (citujeme právní výklad): “Dále je pak explicitně definováno, že skupina sportujících osob musí udržovat od jiných osob odstup minimálně 2 metry. Z této podmínky lze dle mého názoru dovodit možnost případného rozdělení venkovních sportovišť na sektory/dílčí sportoviště tak, aby vznikla fyzická překážka o šířce alespoň 2 metry mezi sportujícími skupinami (např. rozdělení hřiště na dvě poloviny, kdy uprostřed bude vymezen koridor o šířce 2 metry, přičemž bude každé z takto nově vzniklých sportovišť disponovat vlastním vstupem bez možnosti kontaktu s jinou sportující skupinou). V takovém případě pak na každém dílčím venkovním sportovišti může vykonávat sportovní činnost skupina max. 6 osob.
  • Tedy, ano, více skupin být právně může, ale z podstaty jde takové jednání proti smyslu usnesení a tedy toto nedoporučujeme.

 

Shrnutí: Sportovní trénink ve vnitřních prostorech je nadále zakázán nehledě na počtu osob. Ve vnějších prostorech je umožněn sport skupinám čítajících 6 osob, i když jde tak proti logice opatření, kdy je zavedena na ZŠ, SŠ a VŠ distanční výuka, aby nadále nedocházelo ke komunitnímu šíření viru.

Apelujeme na traceurky a traceury, pokud se rozhodnou trénink uspořádat, aby dodržovali hygienická opatření a případně udržovali odstup 2 metry i v samotných skupinách.

" , , , , , , , , , , , ,

Žádné komentáře
Napište komentář

Žádné komentáře

Kontakt

 • U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 Praha 7

 • info@capk.cz

 • www.capk.cz